CVEXIM - vedení účetnictví Zlín Brno Praha Ostrava

MOVETECH:
„Přesvědčili jsme se o kvalitě služeb společnosti CVEXIM.”

„Už se nemusíme starat
o termíny daňových přiznání.”

Source:www.wikipedia.org

Pomáháme firmám zaměřit se na jejich klíčové procesy, zatímco my vyřešíme jejich starosti s účetnictvím.

CVEXIM s.r.o. jsme založili v roce 1995, protože chceme pomáhat firmám při vedení účetnictví, zpracování dokladů, mzdové agendě a při jednání se státními úřady.

Přinášíme na trh novinky, jako je online zpracování účetnictví nebo kalkulace na základě Activity based costing.

Naš cíl je poskytovat moderní a špičkové služby zákazníkům v celé České republice.

Věříme, že starost o čísla je náš úkol a vy se můžete věnovat rozvoji své firmy.

Naši zaměstnanci jsou experty ve svém oboru a jejich znalosti využijete ke zlepšení situace ve vaší společnosti.

Článek 1 - 13.4.2015

Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 - 10.4.2015

Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 Článek 2 - 10.4.2015

Článek 3 Článek 3 Článek 3 Č 3 Článek 3 - 8.4.2015

Proč je vedení účetnictví externí firmou výhodné?

Nemusíte hlídat termíny daní a odvodů.

Odborná školení zaměstnanců zajistíme my.

V případě nemocí a dovolených zaměstnanců máte zaručenu zastupitelnost.

Pohlídáme za vás změny v zákonech.

Vedení účetnictví, výpočet a platba daní je zákonná povinnost pokutovaná vysokými pokutami. S námi se jich bát nemusíte.

Správně vypočtené daně a odvody vám ušetří náklady.

Účetnictví

Dobře vedené (podvojné) účetnictví sestává z informací o stavu a pohybu majetku a závazků, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Předmětem vedení podvojného účetnictví jsou veškeré ekonomické operace firmy. Vedení podvojného účetnictví se řídí zákonem o účetnictví.
Povinnost vedení podvojného účetnictví vyplývá ze zákona v plném rozsahu pro všechny jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Dobrovolně ho mohou vést všechny účetní jednotky, které se tak rozhodnou. Vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu je povinné pro občanská sdružení, církve, církevní instituce, o.p.s., honební společnosti, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, územní samosprávní celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a ostatní účetní jednotky.

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Jejím základem je evidence plateb v hotovosti a bankách tedy příjmů a výdajů bez ohledu na období, kterého se platba týká. Informace z daňové evidence jsou obecně méně podrobné, ale její vedení je relativně jednodušší. Daňovou evidenci vedou podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku, tedy hlavně fyzické osoby podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, pokud nevyužíjí možnost paušálních výdajů z prokázaných příjmů a nepřekročili obrat 25 mil. Kč.